Obwieszczenie Wójta Gminy Korzenna o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.” „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastruktura towarzyszącą – zlokalizowanej na działkach ewid. nr:770/4, 770/6, 770/7, 770/5, 253, 323, 1082 w miejscowości Lipnica Wielka”

Pliki do pobrania