Zakończenie gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej – zlokalizowanej na działkach ewid. nr 294/1, 293, 281, 280/1, 278/3, 278/6, 278/8 i 277/1 w miejscowości Miłkowa”.

Pliki do pobrania