„Odbudowa drogi gminnej nr 291058K w km od 0+000,00 do km 1+211,00 w miejscowości Jasienna, Gmina Korzenna”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Nazwa zadania : „Odbudowa drogi gminnej nr 291058K w km od 0+000,00 do km 1+211,00 w miejscowości Jasienna, Gmina Korzenna”
Całkowita wartość zadania: 963 032,00 zł
Wartość dofinansowania : 1 481 588,17 zł
Data podpisania umowy: luty 2024r.
Opis zadania: odbudowa istniejącej drogi, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podbudowy, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z mijankami oraz poboczami
z kruszywa łamanego, odwodnienie drogi, wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego.