„Odbudowa drogi gminnej nr 291171K Łyczana Rzeki – Jasienna Zagórze – Janczowa w miejscowości Łyczana w km 0+999 do 1+500 wraz z odbudową przepustu w km 0+550 oraz km 1+200”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Nazwa zadania: „Odbudowa drogi gminnej nr 291171K Łyczana Rzeki – Jasienna Zagórze – Janczowa w miejscowości Łyczana w km 0+999 do 1+500 wraz z odbudową przepustu w km 0+550 oraz km 1+200”

Całkowita wartość zadania: 1 010 019,47 zł

Wartość dofinansowania: 807 020,00 zł

Opis zadania: odbudowa istniejącej drogi, zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podbudowy, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni betonowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego, odbudowa przepustu wraz z przyczółkami, ustawienie barier stalowych na przepustach, wykonanie robót regulacyjnych zabezpieczających koryto potoku.