Odbudowa drogi gminnej nr 291231K na odcinku I – w km od 1+490 do 2+461 w miejscowości Koniuszowa oraz na odcinku II – w km od 2+461 do km 3+365 w miejscowości Mogilno, Gmina Korzenna”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa zadania : „Odbudowa drogi gminnej nr 291231K na odcinku I – w km od 1+490 do 2+461 w miejscowości Koniuszowa oraz na odcinku II – w km od 2+461 do km 3+365 w miejscowości Mogilno, Gmina Korzenna”

 

Całkowita wartość zadania:  3 428 460,81 zł

 

Wartość dofinansowania : 2 742 768,00 zł

 

Harmonogram projektu zakłada wykonanie wszystkich prac do 23 listopada 2023r.

 

Opis zadania: odbudowa oraz przebudowa istniejącej drogi, zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podbudowy, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego, odwodnienie drogi, wykonanie oświetlenia ulicznego.