„Odbudowa drogi gminnej nr 291234K Łęka Folwark koło Jarząba w miejscowości Łęka w km 0+000 do 0+923”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Nazwa zadania: „Odbudowa drogi gminnej nr 291234K Łęka Folwark koło Jarząba w miejscowości Łęka w km 0+000 do 0+923”

Całkowita wartość zadania: 649 589,89 zł

Wartość dofinansowania: 515 735,00 zł

Opis zadania: odbudowa istniejącej drogi, zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podbudowy, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego.