„Odbudowa drogi gminnej nr 291261K Mogilno Rezerwat – Podlas koło Filipowicza do Paszyna w miejscowości Mogilno w km 0+000 do 0+830”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Nazwa zadania: „Odbudowa drogi gminnej nr 291261K Mogilno Rezerwat – Podlas koło Filipowicza do Paszyna w miejscowości Mogilno w km 0+000 do 0+830”

Całkowita wartość zadania: 650 011,97 zł

Wartość dofinansowania: 519 128,00 zł

Opis zadania: odbudowa istniejącej drogi, zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podbudowy, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni betonowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego.