„Odbudowa drogi gminnej nr 291406K na odcinku I-w km od 0+154,00 do km 1+032,00 na odcinku II – w km od 1+132,00 do km 1+219,00 w miejscowości Słowikowa Gmina Korzenna”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Nazwa zadania : „Odbudowa drogi gminnej nr 291406K na odcinku I-w km od 0+154,00 do km 1+032,00 na odcinku II – w km od 1+132,00 do km 1+219,00 w miejscowości Słowikowa Gmina Korzenna”
Całkowita wartość zadania: 1 631 713,47 zł
Wartość dofinansowania : 1 305 285,00 zł
Data podpisania umowy: luty 2024r.
Opis zadania: odbudowa istniejącej drogi, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podbudowy, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni betonowej wraz z poboczami
z kruszywa łamanego, odwodnienie drogi, odbudowa przepustów przez drogę, wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego.