DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa zadania : „Odbudowa drogi gminnej w km 0+000 do 0+760 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Korzenna”

  

Całkowita wartość zadania:  1 140 718,63 zł

Wartość dofinansowania : 912 574,00 zł

  

Harmonogram projektu zakłada wykonanie wszystkich prac do końca listopada 2023r.

 

 

Opis zadania: odbudowa istniejącej drogi, zagęszczenie podłoża, wzmocnienie podbudowy wraz z umocnieniami, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni betonowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego, wymiana barier stalowych