Odbudowę Dworu w Korzennej umożliwił współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt pn. „Nowe dzieło w starych ramach. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowo-dworskiego w Korzennej – Etap I”.  Projekt ten dawał szansę, aby mocno zdewastowany Dówr w Korzennej odzyskał wreszcie swój dawny blask i piękno.

 

Projekt realizowany był w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Konkretne roboty budowlane wykonane były w okresie od 01.10.2011 do 30.11.2012 roku  na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w dniu 30.05.2011 r.
 

Prace obejmowały: remont budynku dworu – piwnice, remont budynku kuchni dworskiej – warsztaty rękodzielnicze, pomieszczenia magazynowe, oczyszczenie i rozbudowa stawu, budowa placu zabaw, budowa alejek spacerowych wraz z ławkami, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci, aleja zasłużonych, oczyszczenie parku, przycięcie drzew i krzewów, posadzenie nowych drzew i kwiatów.

Oficjalne otwarcie i poświęcenie Dworu w Korzennej odbyło się 2 lutego 2013 r.