„Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291149K Korzenna koło Spółdzielni Ogrodniczej w miejscowości Korzenna w km 0+031”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Nazwa zadania: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 291149K Korzenna koło Spółdzielni Ogrodniczej w miejscowości Korzenna w km 0+031”

Całkowita wartość zadania: 720 045,70 zł

Wartość dofinansowania: 576 000,00

Opis zadania: rozbiórka i wykonanie przyczółków, montaż konstrukcji i wykonanie nawierzchni betonowej, wykonanie dojazdów do mostu wraz z ustawieniem barier ochronnych, wykonanie robót regulacyjnych zabezpieczających koryto potoku.