Wójt Gminy Korzenna informuje, że od 1 lipca 2013 na terenie Gminy Korzenna będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem z poboczy dróg według ustalonych tras.
Selektywnie zebrane odpady będzie można również oddać w utworzonym punkcie, przy Urzędzie Gminy Korzenna, czynnym w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 800 do 1400 zgodnie z określonymi zasadami odbioru.
W ramach opłaty mieszkańcy otrzymają od sołtysów worki na poszczególne rodzaje odpadów wraz z kodami kreskowymi. Kody kreskowe należy naklejać na otrzymanych worka.
Opłaty za odbiór odpadów należy samodzielnie dokonać, zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji u Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Korzenna lub na rachunek bankowy.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. – ulotka informacyjna

Harmonogram wywozu odpadów – 2013 rok

Trasy wywozu odpadów komunalnych w Gminie Korzenna – 2013 rok