Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na dotychczasowych zasadach odbyła się w tym roku już po raz ostatni. W przyszłości takiej potrzeby nie będzie, bo do dyspozycji mieszkańców będzie stale dostępny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Miłkowej. Jego budowa powoli dobiega końca i jeszcze tej jesieni w razie potrzeby będzie można z niego skorzystać.

Obiekt znajduje się w sąsiedztwie kamieniołomu w Miłkowej. Na utwardzonym terenie jest parking dla klientów, waga najazdowa, ciągi komunikacyjne, a także zadaszony budynek z powierzchnią magazynową, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz częścią warsztatową. Na placu znajdą się kontenery do czasowego składowania odpadów, które na bieżąco wywożone będą na składowiska. Cały teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem. Gotowy jest zjazd z drogi powiatowej, a także altanka, która jest częścią ścieżki edukacyjnej, służącej popularyzacji wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska.

Większość prac, których koszty sięga 2,7 mln zł, została już ukończona. Trwają jeszcze m.in. prace wykończeniowe w zadaszonym budynku oraz przy urządzaniu ścieżki edukacyjnej i terenu zielonego, przylegającego do zasadniczej części PSZOK.

W PSZOK będzie można oddawać określone rodzaje odpadów, których nie można wyrzucać do worków. Mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z tej usługi nieodpłatnie.

Zobacz galerię zdjęć