Wykaz osób  do kontaktów w sprawie odśnieżania dróg na terenie Gminy Korzenna

 

1. Krystian Górka tel. (18) 440-66-12,  kom. 694-413-981

2. Marcin Zwolenik  tel. (18) 440-66-17,  kom. 694-413-906