O odszkodowanie za straty spowodowane gradobiciem mogą się ubiegać rolnicy, którzy ponieśli straty, przekraczające 30 procent średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Sączu prowadzić będzie nabór wniosków w tej sprawie w okresie od 29 lutego do 15 marca br.

Program pomocy dla rolników poszkodowanych wskutek gradobicia, do którego doszło 19 lipca ub.r., został już uruchomiony.   W związku z tym zainteresowani wsparciem rolnicy powinni skontaktować się z Urzędem Gminy Korzenna: pokój nr 4 lub  pod numerem telefonu 18 440-66-35