„Gminny program wymianyt pieców – nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na terenie Gminy Korzenna” na rok 2023

 

Gmina Korzenna dofinansowuje wymianę pieców – niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych. Dotację można zyskać na demontaż starego kotła oraz zakup i montaż nowego pieca. Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów, ale nie więcej niż 6000 zł.

 

Dotację można przeznaczyć na zakup kotłów gazowych, pellet lub piece zgazowujące drewno. Wszystkie te urządzenia muszą spełniać wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012. Stare piece należy zutylizować.

 

Mieszkaniec deklaruje termin realizacji. Rozliczenie dotacji musi nastąpić najpóźniej do 15 grudnia 2023 r. 

 

Więcej szczegółów w załączeniu.

Pliki do pobrania