OGŁOSZENIE

 

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

 

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie:

od 15 marca 2023 r. do 16 kwietnia 2023 r.

 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w okresie prowadzenia konsultacji  w następujący sposób:

 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na adres: stowarzyszeniesof@gmail.comtradycyjnie poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście wydrukowanego i uzupełnionego formularza w siedzibie Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz 

Projekt Strategii ZIT oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są pod adresem:

 

https://stowarzyszeniesof.pl/2023/03/15/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-zit-dla-sadeckiego-obszaru-funkcjonalnego-na-lata-2021-2027/

 

oraz

 

https://bip.malopolska.pl/stowarzyszeniesof,m,421350,konsultacje-spoleczne.html