Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Korzenna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

 

Wójt Gminy Korzenna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego uwag i opinii na temat projektu „Rocznego Progamu współpracy Gminy Korzenna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”. Szczegółowe informacje określa Zarządzenie Nr ORG.0050.25.2023 Wójta Gminy Korzenna z dnia 23 października 2023 roku stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania