Aleksandra Augustyn ze Szkoły Podstawowej w Jasiennej zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym Sądeckich Wodociągów w swojej kategorii wiekowej. Nagrodę dodatkową przyznano także Janowi Kłębczykowi z przedszkola w Korzennej.

W sumie o nagrody rywalizowało 2045 prac z całego kraju, które przysłano ze 140 placówek oświatowych: szkół, przedszkoli i domów kultury. Po raz pierwszy konkurs miał zasięg ogólnopolski i wśród uczestników byli autorzy m.in. z Krakowa, Gdańska, Piotrkowa Trybunalsiego czy Bydgoszczy.

Uczęszczająca do klasy czwartej Aleksandra Augustyn przygotowała wyjątkową pracę , która wygrała w kategorii III. Wizja Aleksandry musiała zrobić na jurorach najwyraźniej duże wrażenie, zwłaszcza że – jak podkreślał przewodniczący jury Wacław Jagielski – prace w tym roku były zachwycające.

Jan Kłębczyk zasłużył natomiast na nagrodę dodatkową dla – jak to określono – czujnego obserwatora branży wod.-kan.