Zniszczony wskutek powodzi „Orlik” w Korzennej będzie wkrótce jak nowy. Aktualnie dobiegają prace remontowe, efektem których będzie obiekt nowocześniejszy i odpowiadający obowiązującym dzisiaj standardom.

Prace objęły zarówno boisko do piłki nożnej, jak i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki. W obu przypadkach wymieniona została podbudowa boisk i położono nową nawierzchnię ze sztucznej trawy, która jest przystosowana do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę.

Odbudowano także ciągi piesze na terenie obiektu, wykonano ogrodzenie, a szatnie zostały poddane kompleksowemu remontowi. Wymieniono m.in. stolarkę okienną i drzwiową,  wymalowano ściany.

Wartość prac wyniosła 1,66 mln zł, ale gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1 mln zł z Ministerstwa Sportu.