Rodzina, znajomi, obceni i emerytowani nauczyciele, absolwenci i absolwentki szkoły odprowadzili dzisiaj w ostatnią drogę śp. Barbarę Szarek – byłą dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Koniuszowej. Pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Mogilnie.

Barbara Szarek funkcję dyrektora szkoły pełniła przez 19 lat w latach 1972 – 1991. Warunki lokalowe szkoły były wówczas bardzo trudne. W miarę możliwości starała się je poprawiać, podejmując m.in. decyzję o połączeniu w jednym pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora. Z opracowania dotyczącego historii szkoły autorstwa Kazimierza Garguli wynika, że to Barbarze Szarek należy zawdzięczać poprawę warunków lokalowych szkoły w latach 70. i 80. ubieglego stulecia. Wynajęcie drewnianego domu Alfredy i Zdzisława Kociołków pozwoliło uzyskać więcej sal lekcyjnych i poprawić, w efekcie, warunki nauczania.

Długoletnią dyrektorkę szkoły żegnały dzisiaj tłumy ludzi. – Droga Pani Dyrektor Barbaro! Na zawsze pozostaniesz dla szkoły w Koniuszowej wzorem do naśladowania. Pozostawiasz dzisiaj setki sierot Twoich uczniów, koleżanek i kolegów nauczycieli.  Ale wiemy że damy rady dalej pojść, kierując się słowami Adama Asnyka, Twojego  ulubionego poety: Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe. I obiecujemy, że zawsze będziemy strzeż wartości, które nam przekazałaś – mówiła na pożegananie Monika Fikiel-Szkarłat, obecna dyr.SP w Koniuszowej.