Nowy Sącz, dnia 17 czerwca 2024 r.

PCZK.5533.90.2024

Adresaci
wg rozdzielnika

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:30 dnia 18.06.2024 do godz. 19:30 dnia 19.06.2024 prognozuje się upały.
Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. We wtorek temperatura około 30°C wystąpi lokalnie. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C

Prawdopodobieństwo: 80 %
Stopień zagrożenia: 2 stopień (w skali 3-stopniowej).

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

Z poważaniem

Kierownik PCZK

Do wiadomości:
16x Gminy Powiatu Nowosądeckiego
1x KM PSP w Nowym Sączu
1x KM Policji w Nowym Sączu
1x Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
1x PZD
1x ZDW
1x GDDKiA
1x Zakład Energetyczny
1x WCR