Nowy Sącz, dnia 3 czerwca 2024 r. 

PCZK.5533.82.2024 

Adresaci 

 wg rozdzielnika 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 00:00 do godz. 22:00 dnia 04.06.2024 Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.  

Prawdopodobieństwo: 80 % 

Stopień zagrożenia: 2 stopień (w skali 3-stopniowej). 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12. 

 Z poważaniem 

 Kierownik PCZK 

  

Do wiadomości:  

16x Gminy Powiatu Nowosądeckiego 

1x KM PSP w Nowym Sączu 

1x KM Policji w Nowym Sączu 

1x Sądeckie Pogotowie Ratunkowe 

1x PZD 

1x ZDW 

1x GDDKiA 

1x Zakład Energetyczny 

1x WCR