Świetlica w Domu Kultury w Siedlcach będzie miała własne oświetlenie sceniczne. Taki jest efekt pozyskania przez gminę dofinansowania na ten cel w wysokości blisko 43 tys. zł.

Pieniądze pochodzą z programu „Małopolskie świetlice wiejskie” realizowanego przez województwo małopolskie. Gmina wystąpiła z wnioskiem o wsparcie dla świetlicy w Siedlcach, który został zaakceptowany. Dzięki temu zakupione zostanie mobilne oświetlenie (maszty oświetleniowe wraz z  lampami), które będzie mogło być wykorzystywane nie tylko w samej świetlicy, ale także przy organizacji imprez w innych miejscach oraz w plenerze.