Pięć kół gospodyń wiejskich skorzysta z dotacji pozyskanej przez Gminę Korzenna z Funduszu Sprawiedliwości. W ramach naboru wniosków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości gmina otrzymała 20 tys. zł.

Zgodnie z regulaminem naboru przeprowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotacja trafi do kół gospodyń wiejskich, które mają przeprowadzić akcję informacyjną dotyczącą m.in. zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa drogowego czy bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.

Pieniądze zostaną podzielone pomiędzy koła gospodyń z Mogilna, Jasiennej, Miłkowej, Łyczanej i Słowikowej, które wykazują się szczególną aktywnością. Każde z nich przygotowuje tematyczne stoisko na zaplanowanych w Korzennej Dożynkach Wojewódzkich, odnoszące się do takich zagadnień jak „Bezpieczni na drodze”, „Stop przemocy!”, „Bezpieczny senior”. W trakcie tego wydarzenia kolportowane będą materiały informacyjne oraz udzielane będą informacje na temat wybranych zagadnień związanych z zapobieganiem przestępczości. Przy opracowaniu materiałów kola współpracować będą z wyspecjalizowanymi służbami takimi jak np. policja czy straż pożarna.