Blisko 170 tys. zł na wsparcie dla jednostek OSP pozyskała gmina Korzenna z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Programu Małopolskie OSP 2024. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę warunków i wyposażenia jednostek.

Część pieniędzy wykorzystana zostanie na termomodernizację budynku remizy OSP Wojnarowa. Ponadto planowany jest zakup samochodu pożarniczego lekkiego do 3t, zakup odzieży specjalistycznej, a także pompy przewoźnej o dużej wydajności powyżej 10 000l/min. wraz z wyposażeniem. Decyzje o tym, do których jednostek trafi nowy sprzęt, zapadną po szczegółowej analizie potrzeb.

Z uwagi na wysokie koszty termomodernizacji gmina równocześnie stara się o pozyskanie wsparcia na ten cel z innego źródła.