Ponad 600 tys. zł otrzyma nasza gmina z budżetu Lasów Państwowych na remont drogi gminnej. Symboliczny czek wręczył w sobotę w Łososinie Dolnej wójtowi Leszkowi Skowronowi Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka.

Prace remontowe dotyczyć będą jednej z dróg gminnych w Łyczanej użytkowanych przez Lasy Państwowe do transportu ciężkiego ładunku, która w związku z tym uległa uszkodzeniu i wymaga naprawy. Prace obejmą m.in. stabilizację gruntu i wymianę nawierzchni. Asfalt zostanie położony na szerokości 3,5 m. Dofinansowanie pokryje 70 procent całkowitych kosztów szacownych na 865 tys. zł.

W spotkaniu w Łososinie Dolnej uczestniczyli także przedstawiciele innych min, a także oraz Paweł Szczygieł, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz poseł Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Jan Duda i senator Wiktor Durlak