Ponad 2 mln zł pozyskała gmina Korzenna na inwestycje w infrastrukturze sportowej. Taki jest efekt starań o wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Niespełna 1,1 mln zł przyznano na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym przy Szkole Podstawowej w Koniuszowej oraz  przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzycierzu wraz z budową skoczni do skoku w dal i trójskoku. Pieniądze zostaną przekazane gminie w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 700 tys. zł w tym roku, zaś druga w wysokości 378 tys. zł w roku 2024.

Z kolei na modernizację uszkodzonego wskutek powodzi kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Korzennej wyasygnowano kwotę 1 mln zł. Pieniądze powinny być wykorzystane jeszcze w tym roku.