Od dzisiaj (2 maja) mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów w Miłkowej. Gotowy już od kilku miesięcy PSZOK można było oficjalnie otworzyć w związku z uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie wydanym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu .

W pierwszy dniu z oferty PSZOK-u skorzystało około 20 osób. Przywiozły one do Miłkowej m.in. stare meble, zużyty sprzęt AGD, stare okna. Wszystkie odpady przed ich przyjęciem zostały zważone, a następnie posegregowane według różnych frakcji. W sumie oddano około 300-400 kg odpadów.

Generalnie PSZOK przyjmuje odpady, których nie można wrzucać do worków tj. np. zużyte meble, sprzęt AGD, opony, tekstylia, obuwie i in. W pierwszym dniu oddawano wszystkiego po trochu. Zgodnie z obowiązującym regulamin PSZOK czynny będzie pięć razy w tygodniu tj. od wtorku do soboty. Obsługiwać będzie wyłącznie mieszkańców gminy Korzenna.

W dniu otwarcia obiekt w PSZOK odwiedzili m.in. radni Rady Gminy Korzenna oraz uczennice i uczniowie z SP w Miłkowej. Gościom krok po kroku zaprezentowano zasady funkcjonowania PSZOK-u i objaśniono sens jego utworzenia. Po raz kolejny podkreślono, że PSZOK to nie składowisko odpadów, ponieważ wszystkie pozostawione w nim rzeczy przewożone są systematycznie na składowisko lub do firm zajmujących się recyklingiem.