Pod względem planowanych środków na wydatki majątkowe budżet na 2012 rok jest rekordowy. Spośród ponad 61,4 milionów złotych prawie 42 procent przeznaczonych będzie na inwestycje. W liczbach bezwględnych oznacza to, że na wydatki majątkowe  przeznaczonych zostanie 25,7 mln zł, a ponad 16 mln zł gmina chce pozyskać z funduszy Unii Europejskiej. 

 

Najważniejsze wydatki majątkowe w 2012 roku

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i rozbudową sieci wodociagowej  na terenie Gminy Korzenna 6 971 596,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Korzenna do miejscowości Wojnarowa, Niecew, Korzenna i Trzycierz oraz sieci  wodociągowej dla miejscowości Korzenna, Niecew i Wojnarowa, sieć rozdzielcza etap I i II   6 150 000,00zł
Budowa sieci rozdzielczej kanalizacyjnej – etap III   6 050 000,00 zł
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 100 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej i wodociagowej   346 630,00 zł
Modernizacja dróg gminnych  700 000,00 zł
Budowa nowych przystanków   50 000,00  zł
„Nowe dzieło w starych ramach”– Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowo-dworskiego w Korzennej – I etap  1 973 952,00 zł
Adaptacja i modernizacja budynku w Miłkowej na mieszkanie socjalne  100 000,00 zł
Budowa parkingu wraz z chodnikiem w obrębie Zespołu Szkół w Korzennej   424 070,00 zł
Remont placów parkingowych w miejscowości Mogilno   257 809,00 zł
Budowa placów parkingowych w Wojnarowej oraz oświetlenia ulicznego w Niecwi  377 174,00 zł
Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Mogilnie   1 500 000,00zł
Modernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Korzennej   350 000,00 zł
Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego   264 650,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansa na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski 12 402,00 zł
Zakup komputerów, programów i licencji  30 000,00  zł
Modernizacja i remont sanitariatów  35 000,00 zł
Wyposażenie punktów wydawania posiłków w Zespole Szkół w Siedlcach i Lipnicy Wielkiej  24 960,00 zł
Remonty w placówkach oświatowych  100 000,00 zł