Uczennice i uczniowie z ośmiu szkół z terenu gminy Korzenna rywalizowali w II Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Mój Papież – Jan Paweł II” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Korzennej. Z pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych cieszyli się reprezentanci i reprezentantki szkół w Łęce, Janczowej, Miłkowej i Lipnicy Wielkiej.

Konkurs, odbywający się pod patronem Wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona, ma na celu propagowanie wiedzy o Jana Pawle II, wspieranie aktywności twórczej dzieci oraz rozwijanie kreatywnego myślenia. W zamyśle organizatorów ma on promować zasady uczciwej rywalizacji oraz integrować środowisko wokół wartości wychowawczych zawartych w papieskim nauczaniu.

Konkursowe prace oceniało jury w składzie: Stanisław Szarek – sądecki artysta malarz (przewodniczący jury), Ilona Górowska – dyrektor CK, Bernadetta Janisz, -przewodnicząca Rady Rodziców. Osobno rywalizowały dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, klas I-III, IV-V oraz VI-VIII. Przy ocenie prac pod uwagę brano wartość artystyczną prac, oryginalność, zgodność z tematem, estetykę pracy i samodzielność wykonania.

Podczas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród obok uczniów, ich rodziców i nauczycieli obecni byli także wójt Leszek Skowron, który wszystkim uczestnikom gratulował interesujących artystycznych pomysłów.

Wyniki

Kategoria Przedszkole+ Oddziały Przedszkolne

I miejsce– Łucja Pach- Oddział Przedszkolny- Szkoła Podstawowa w Łęce

II miejsce– Magdalena Pękała- Oddział przedszkolny- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej

III miejsce– Dominik Piechnik- Oddział przedszkolny- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej

Wyróżnienie: Emilia Laska- Oddział przedszkolny- Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej

Kategoria Klasy I-III

I miejsce- Magdalena Zelek- kl. II- Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Janczowej

I miejsce– Gabriela Cielecka- kl. I- Szkoła Podstawowa w Łęce

II miejsce– Lena Klimek- kl. II- Szkoła Podstawowa w Łęce

III miejsce– Barbara Strama- kl. III- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miłkowej

Wyróżnienie: Kacper Pietrzak- kl. II- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miłkowej Zofia Olszewska- kl. III- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mogilnie Justin Pasławski- kl. III- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej Maja Hełmecka- kl. III- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej

Kategoria klasy IV-V

I miejsce- Irena Strama- kl. IV- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miłkowej

II miejsce– Martyna Pawlik- kl. V- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej

III miejsce– Magdalena Koralik- kl. V- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej

Wyróżnienie: Maria Gucwa- kl. IV- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej

Kategoria VI-VIII

I miejsce- Emilian Wielgus- kl.VI- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej

II miejsce– Jakub Mokrzycki- kl. VI- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej

III miejsce– Krystian Brończyk- kl. VI- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej

Wyróżnienie: Izabela Bocheńska-kl. VI- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miłkowej Anna Semla- kl. VI –Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej