Miejsce pamięci bohaterów walk partyzanckich na Sądecczyźnie odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Posadowej Mogilskiej. Na Jodłowej Górze pod krzyżem upamiętniającym rodaków, którzy zginęli w walkach z okupantem, zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów.

W plenerowej lekcji historii wzięli udział uczennice i uczniowie klas IV-VII. Na miejsce dotarli szlakiem, prowadzącym m.in. przez ścieżkę edukacyjną rezerwatu „Cisy w Mogilnie”. U celu wędrówki przypomnieli sobie najważniejsze fakty z okresu II wojny światowej oraz poznali okoliczności, w jakich doszło do utworzenia partyzantki, jej znaczenie i losy walczących w szczególności na Sądecczyźnie.

Oddając hołd bohaterom, odśpiewano hymn państwowy. – W przypadku edukacji w miejscach pamięci ważną rolę odgrywa historia regionalna i lokalna. Miejsca pamięci stanowią część dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, dlatego powinny być znane uczniom, mieszkającym na danym terenie i otoczone ich opieką – podkreśla Barbara Kubiak, dyrektor szkoły.