Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się w dniu 14.08.2022r. na placu przy Dworze w Korzennej. Stowarzyszenie KORZENIE realizując projekt pn. „Korzeńskie pszczoły – łączą pokolenia”, którego celem jest edukacja ekologiczna mieszkańców Małopolski w zakresie ochrony bioróżnorodności środowiska przyrodniczego pszczół m.in. poprzez działania promujące pszczelarstwo i wyroby z miodu. W ramach działań promocyjnych nawiązało współpracę z organizacjami społecznymi w tym:  Stowarzyszeniem „Mogilskie Cisy” z Mogilna, KGW „Malwa” w Mogilnie oraz Pasieką Janczosad. Gospodynie przygotowały pokaz kulinarny  w oparciu o tematykę pszczelarską oraz zastosowanie miodu w życiu codziennym. Dodatkowo Janczosad zaprezentował różne produkty pszczelarskie takie jak:  olejki, kremy, ziołomiody świece itp. Stosika promocyjne z pszczołą w tle cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej oraz przybyłych gości i turystów. Organizacja stoisk promocyjnych podczas największej lokalnej imprezy okazała się dobrą promocją samego projektu oraz tematyki pszczelarskiej i postaw ekologicznych wśród szerokiej rzeszy odbiorców.