Program osłonowy dla mieszkańców naszej gminy poszkodowanych wskutek gradobicia uchwaliła wczoraj tj. 5 kwietnia, Rada Gminy Korzenna. – Chcemy wesprzeć rolników, żeby przynajmniej mogli zakupić paliwo, nawozy albo ziarno do siewu – mówił wójt Leszek Skowron, uzasadniając projekt uchwały w tej sprawie.

Program polega na możliwości uzyskania rekompensaty z tytułu poniesionych strat, do których doszło wskutek gradobicia 19 lipca i 2 sierpnia ub. r. Pomoc przyznawana będzie na wniosek zainteresowanych w formie jednorazowego zasiłku celowego. Realizacja programu będzie zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej, który z budżetu gminy otrzyma pieniądze na ten cel.

Uzasadniając przygotowany projekt uchwały w tej sprawie wójt Leszek Skowron podkreślał, że rolnicy poszkodowani przez kataklizm nie zawsze mogli liczyć na wsparcie w formie odszkodowania przyznawanego np. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaznaczył, że wiele osób w ogóle nie otrzymało żadnego wsparcia i w efekcie nie mają nawet środków pod kolejny zasiew.

Rada Gminy jednogłośnie uznała, że pomoc jest konieczna i podjęła decyzję o realizacji programu w okresie od 3 kwietnia do 30 lipca br.. Szczegółowe zasady programu zostaną określone w zarządzaniu wójta.