Ponad 5,2 mln zł z tegorocznego budżetu gminy przeznaczonych zostanie na dotacje. Trafią one do instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Skorzystają z nich także mieszkańcy naszej gminy w formie dopłat do taryfy za wodę.

Najwyższą dotację, wynoszącą niespełna 1,5 mln zł, otrzyma Centrum Kultury w Korzennej. Pieniądze zostaną przeznaczone na funkcjonowanie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów. Gminna Biblioteka Publiczna skorzysta ze wsparcia w wysokości ponad 600 tys. zł, która pozwoli na utrzymanie biblioteki oraz jej filii.

Ponad 1,2 mln zł otrzyma niepubliczne przedszkole oraz przedszkola spoza terenu naszej gminy, z których korzystają dzieci z gminy Korzenna. Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydanych zostanie 900 tys. zł. Organizacje prowadzące działalność sportową zostaną zasilone dotacją w ogólnej wysokości 150 tys. zł.

Na wsparcie finansowe dla powiatu nowosądeckiego przeznaczone na budowę chodników przy drogach powiatowych zaplanowano 300 tys. zł, zaś na dopłaty dla mieszkańców do taryfy za wodę przeznaczono 160 tys. zł (dopłaty przelewane są bezpośrednio na konto przedsiębiorstw dostarczających wodę).   

W ramach zadań zleconych 290 tys. zł otrzymają organizacje, prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej.