Dobiegają końca prace projektowe dotyczące sieci kanalizacyjnej w czterech sołectwach, a w Lipnicy Wielkiej wkrótce rozpocznie się pierwszy etap budowy kanalizacji. Na kluczowe dla komfortu życia mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego inwestycje wydanych zostanie kilkanaście milionów złotych.

Na ukończeniu są projekty sieci kanalizacyjnej w Łęce i Siedlcach oraz w Koniuszowej, a w przypadku Łyczanej prace projektowe trwają. Projekt sieci kanalizacyjnej w Lipnicy Wielkiej jest już gotowy, została podpisana umowa z wykonawcą i trwa procedura zatwierdzenia materiałów, po której rozpoczną się roboty budowlane.

Projektowana kanalizacja w Łęce i Siedlcach będzie miała długość 6,5 km, a wartość inwestycji sięgnie w tym przypadku 5 mln zł. Odcinek kanalizacji w Koniuszowej będzie miał natomiast 2,9 km długości, a koszty jego budowy wyniosą 2,6mln zł. W Łyczanej projektowana sieć obejmie odcinek o długości 4,2 km, a inwestycja kosztować będzie 3,5 mln zł.

W przypadku Lipnicy Wielkiej projekty są już gotowe i wkrótce należy spodziewać się rozpoczęcia prac. W pierwszym etapie budowany będzie odcinek do Muzycznego Dworu o długości 3,2 km, który kosztować będzie około 3,1 mln zł.

Planowana sieć kanalizacyjna w Łęce, Siedlcach i Koniuszowej odprowadzać będzie ścieki do oczyszczalni ścieków w Łęce, której budowa powinna rozpocząć się w niedługim czasie. Po zakończeniu prac projektowych wystąpiono już o pozwolenie na budowę, a koszt budowy oczyszczalni przekroczy 14,3 mln zł.

Ścieki z sieci w Łyczanej i Lipnicy Wielkiej trafią do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Wojnarowej.