Warsztaty lalkarskie i ilustratorskie oraz spotkania autorskie z trzema pisarkami – autorkami książek dla dzieci i dorosłych – to najkrótsze podsumowanie projektu „Spotkania z literaturą” zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Całkowite koszty przedsięwzięcia wyniosły 35,5 tys. zł, a wsparcie z Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki” sięgnęły kwoty 28 tys. zł.

Wszystkie wydarzenia podporządkowane były jednemu celowi: popularyzacji czytania wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Pierwsze z nich – warsztaty lalkarskie -zrealizowano przy współpracy z Teatrem Lalek Art. Cinema. W trakcie zajęć dzieci poznały techniki wykonywania kukiem, a potem sprawdziły je w praktyce, wykonując własne kukiełki.

W kolejnych terminach była okazja, by zajrzeć za kulisy pracy pisarek: Magdaleny Pilch, Joanny Jax i Wioletty Piaseckiej. Panie opowiadały o swoich inspiracjach i metodach pracy oraz odpowiadały na pytania czytelniczek i czytelników. Spotkaniom towarzyszyły także warsztaty ilustratorskie. Magdalena Pilch uczyły wykonywania ilustracji przestrzennych metodą pop-up. Efekty pracy dzieci można było potem oglądać na wystawie zorganizowanej w Muzycznym Dworze w Lipnicy Wielkiej.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”