Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej, drogowo-mostowej, sportowej i społecznej na terenie Gminy Korzenna– informacje o projekcieBudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną na terenie Gminy Korzenna– informacje o projekcie  Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Korzenna– informacje o projekcie   

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Odsłonięcie i konserwacja dekoracji malarskich w zabytkowym kościelie św. Marcina Biskupa w Mogilnie– informacje o projekcie