Po wczorajszym ślubowaniu złożonym podczas wczorajszej (7 maja) inauguracyjnej sesji Rady Gminy Korzenna nowo wybrane radne i radni oficjalnie rozpoczęli pełnienie mandatów. W piętnastoosobowej radzie zasiadają trzy kobiety i dwunastu mężczyzn.

Werdyktem wyborców osiem miejsc w Radzie otrzymał KWW Rafała Gajewskiego. Przedstawicielki i przedstawiciele tego komitetu tworzą Klub Radnych Postaw na szacunek w składzie: Paweł Bielak, Szymon Ćwik, Wiesław Kracoń (przewodniczący Rady), Przemysław Polański, Janusz Szambelan, Urszula Wideł (wiceprzewodnicząca Rady), Mariusz Wolski oraz  Teresa Zieleń (wiceprzewodnicząca Rady).

Siedem mandatów uzyskał natomiast KWW Leszka Skowrona, który w Radzie utworzył Klub Radnych Jedność w składzie: Włodzimierz Dzięgiel, Jacek Fornagiel, Mieczysław Górka, Alicja Górowska, Paweł Miłkowski, Paweł Rola i Piotr Stawiarski.