240 tys. zł to zaplanowane na ten rok wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenie na handel alkoholem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pieniądze te mogą być wykorzystane wyłącznie na działania związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii.

Zgodnie z praktyką stosowaną od lat większość pieniędzy przeznaczonych będzie na realizację programów i przedsięwzięć, mających zapobiegać alkoholizmowi. Na ten cel zaplanowano ponad 228 tys. zł. Pozostała kwota dedykowana jest projektom dotyczącym zapobieganiu narkomanii. Taki podział pieniędzy wynika z oceny skali zagrożeń na terenie gminy Korzenna, wśród których alkoholizm od lat traktowany jest jako problem najpoważniejszy dotyczący najszerszej grupy mieszkańców.

Najwięcej pieniędzy (blisko 91 tys. zł) zostanie wydanych na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin alkoholowych. W ramach tej pomocy prowadzone będą zajęcia terapeutyczne zarówno indywidualne, jak i grupowe. Wśród konkretnych działań objętych tą kategorią pomocy są m.in. konkursy tematyczne, przedsięwzięcia kulturalne takie jak np. spektakle, kampanie trzeźwościowe, imprezy masowe, akcentujące walory zdrowego trybu życia takie jak np. „Majówka na Bukowcu”, a także rajdy rowerowe czy przeglądy młodych talentów.