Zakończono prace projektowe dotyczące oczyszczalni ścieków w Łęce. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie inwestycji. Wniosek o pozwolenie na budowę trafił już do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Zakładany termin realizacji budowy to styczeń 2026 roku. Oczyszczalnia będzie przyjmować ścieki z południowo-zachodniej części gminy tj. z Łęki, Siedlec, Koniuszowej. Koszt jej budowy to około 14,3 mln zł, ale gmina na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 mln zł.

Równolegle prowadzone są także prace projektowe sieci kanalizacyjnej w Łęce i Siedlcach, której długość wyniesie około 6,5 km. Na ukończeniu jest ponadto projektowanie sieci kanalizacyjnej w Koniuszowej o długości 2,9 km. Przyjęty harmonogram prac jest nieprzypadkowy. Jak tłumaczy wójt Leszek Skowron chodzi o to, by z chwilą oddania do użytku oczyszczalni ścieków w Łęce mogła ona od razu pełnić swoją rolę, przyjmując ścieki z okolicznych sołectw.

W sumie na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w tym rejonie gminy wydanych zostanie około 22 mln zł.