Pierwszy krok na drodze do budowy oświetlenia ulicznego przy trzech odcinkach dróg powiatowych, biegnących przez teren naszej gminy, został postawiony. Podpisano umowy na wykonanie prac projektowych.

Ja podkreśla wójt Leszek Skowron decyzja o zaprojektowaniu oświetlenia ulicznego podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Prace obejmą trzy odcinki dróg. Pierwszy z nich dotyczy drogi Korzenna – Krużlowa i biegnie od centrum Korzennej w kierunku Krużlowej. Jego długość to 810 m. Firma, wykonująca zlecenia, zaprojektuje tam oświetlenie napowietrzne i około 23 latarnie.

Drugi odcinek to droga Niecew- Lipnica Wielka, prowadzący od początku parkingu przy kościele do końca cmentarza. Jego długość to około 550 m

Oświetlenie zostanie także zaprojektowane przy drodze Nowy Sącz – Wojnarowa koło szkoły, kościoła i remizy. Odcinek ten ma około 220 m długości.

Prace kosztować będą ogółem około 43 tys. zł. Termin ich wykonania to w przypadku pierwszej drogi – koniec lipca, w przypadku drogi drugiej – koniec sierpnia oraz koniec września dla prac dotyczących oświetlenia w Wojnarowej.