• Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Korzennej
  informacje o projekcie
 • Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Korzenna szansa na przezwyciężenie barier
  informacje o projekcie
 • Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
  informacje o projekcie
 • „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
   informacje o projekcie
 • „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem techniczno-szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Korzennej”
  – informacje o projekcie
 • Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Mogilnie nr 14 Gmina Korzenna
  – informacje o projekcie
 • Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Klubu Senior+”
   informacje o projekcie
 • „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Korzenna o windę”
  informacje o projekcie
 • „Grant finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”
  informacje o projekcie
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łęce”
   informacje o projekcie
 • „Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Bukowcu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej”
  – informacje o projekcie
 • „Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach”
  – informacje o projekcie
 • „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Korzennej”
  informacje o projekcie
 • Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej
  – informacje o projekcie
 • Usługa transportowa „Door to door”
  – informacje o projekcie
 • „Zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek lub realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3
  – informacje o projekcie
 • „Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Koniuszowej”
  – informacje o projekcie 
 • „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mogilnie”
  – informacje o projekcie
 • Zakup nowego doposażenia Dziennego Domu Senior+ w Mogilnie oraz Klubu Senior+ w Siedlcach w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów
  – informacje o projekcie 
 • Projekt grantowy  pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa  – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja  wsparcia szkół i placówek oświatowych – GRANT 1
  – informacje o projekcie
  plakat
 • Projekt grantowy  pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa  – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja  wsparcia szkół i placówek oświatowych – GRANT 2
  – informacje o projekcie- plakat 
 • Projekt grantowy  pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa  – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja  wsparcia szkół i placówek oświatowych – GRANT 3
  – informacje o projekcie- plakat 
 • Cyfrowa Gmina
  – informacje o projekcie
  Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej, drogowo-mostowej, sportowej i społecznej na terenie Gminy Korzenna
  – informacje o projekcie
 • Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną na terenie Gminy Korzenna
  – informacje o projekcie 
 • Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Korzenna
  – informacje o projekcie 
 • Pomoc finansowa pn. „Małopolskie OSP 2023″ dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP – samochody i quady”
  – informacje o projekcie 
 • Modernizacja energetyczna obiektów publicznych Gminy Korzenna
   – Informacja o projekcie 
 • Zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej I st. w Korzennej
  – Informacje o projekcie
 • Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego w Gminie Korzenna.
  -informacje o projekcie
 • Odsłonięcie i konserwacja dekoracji malarskich w zabytkowym kościele św. Marcina Biskupa w Mogilnie
  – informacje o projekcie