Nazwa zadania :

 

Przebudowa drogi gminnej 291154K w km od 0+000 do km 0+590 w miejscowości Korzenna, Gmina Korzenna.

 

Całkowita wartość inwestycji : 2 429 241,88 zł

 

Dofinansowanie :1 468 884,00 zł

 

Harmonogram projektu zakłada wykonanie wszystkich prac do grudnia 2022r.