Cel projektu: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych i poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Realizowane zadanie: Przebudowa drogi gminnej 291199K w km od 0+028 do km 1+027 w miejscowości Siedlce, Gmina Korzenna.

 

Do kogo skierowany jest projekt: projekt skierowany jest do wszystkich użytkowników drogi

 

Co zostanie zrobione w ramach projektu: poszerzenie jezdni wraz z wykonaniem poboczy, poprawa odwodnienia, wykonanie oświetlenia oraz oznakowania pionowego i poziomego.

 

Harmonogram projektu zakłada wykonanie wszystkich prac do grudnia 2021r.