Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 291114K w km od 0+006 do km 1+005 w miejscowości Korzenna, Gmina Korzenna.

 

Całkowita wartość inwestycji: 1 298 857,38 zł brutto

 

Dofinansowanie: 779 314,00 zł brutto