Mocno zaawansowane są prace przy budowie kilku odcinków betonowych dróg  współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna jest w trakcie wykonywania robót w Jasiennej, Mogilnie, Łęce i Lipnicy Wielkiej.

Najdalej posunęły się prace na odcinku drogi w Jasiennej koło lądowiska. Położono tam już beton na długości 200 m. Z kolei w Mogilnie betonową nawierzchnię wylewano dzisiaj na odcinku ponad 90 m, a na odcinku w Łęce o długości 210 m zakończenie układania betonu zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Dzisiaj rozpoczęto także prace ziemne przy budowie drogi Lipnicy Wielkiej Jeżowki, której długość wynosi 290 m.

Po wykonaniu betonu nastąpi przerwa w pracach z uwagi na czas niezbędny do tego, by nastąpiło związanie betonu. Potem wykonywane będą pobocza. Termin finalizacji wszystkich pac wyznaczono na 6 października.