W drugiej połowie listopada do dyspozycji mieszkańców powinien być Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Miłkowej. Inwestycja jest już niemal gotowa, a do wykonana pozostaje już tylko podłączenie obiektu do sieci wodociągowej.

Pierwotny planowano, że PSZOK zostanie oddany do użytku wcześniej. Na przeszkodzie stanął jednak projekt sieci wodociągowej, która ma dostarczać wodę do obiektu. Okazało się, że niezbędne są zmiany w projekcie i w efekcie termin finalizacji prac został przesunięty na połowę listopada.  

Poza tym obiekt jest już gotowy. Przy drodze dojazdowej wybudowano parking dla klientów, którzy przywozić będą odpady. Cały plac wybetonowano, wyznaczone są ciągi komunikacyjne. Zamontowano także wagę najazdową potrzebną do ważenia odpadów, a obok niej jest budynek z powierzchnią magazynową, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz częścią warsztatową. Na placu wskazano także miejsca do czasowego składowania odpadów, gdzie ustawione będą kontenery przeznaczone na różne frakcje odpadów. Teren jest oświetlony, ogrodzony i objęty system monitoringu.

Wszystkie odpady przywożone do PSZOK-u przez mieszańców gminy będą na bieżąco wywożone na składowisko bądź oddawane do recyklingu lub utylizacji.