Rada Gminy Korzenna jednomyślnie wyraziła wolę przystąpienia gminy Korzenna do Lokalnej Grupy Działania Wrota Karpat. W ramach tego stowarzyszenia jego członkowie będą mogli pozyskać 8 mln euro z funduszy europejskich na realizację projektów adresowanych do mieszkańców gmin, wchodzących w skład organizacji.

Podjęcie uchwały w tej sprawie było związane z tym, że w związku z zakończeniem okresu finansowania swoją działalność kończy LGD Na śliwkowym szklaku, którego członkiem była dotąd gmina Korzenna.

W nowym okresie finansowania po pieniądze unijne sięgać będą mogły organizacje, obejmujące swoim zasięgiem minimum 90 tys. mieszkańców. Ponieważ LGD Na śliwkowym szklaku tego warunku nie spełnia, pojawiła się inicjatywa połączenia dwóch organizacji, które utworzą LGD Wrota Karpat, spełniającą warunek dotyczący liczby mieszkańców. Zamiar połączenia się wyraziły LGD Na śliwkowym szklaku oraz LGD Kwartet na Przedgórzu. Wspólnie obejmują one teren 11 gmin (Czchów, Gnojnik, Gródek n/Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna, Borzęcin, Brzesko, Dębno, Radłów), na którym mieszka ponad 132 tys. mieszkańców.