Jeszcze w tym roku budynek OSP Wojnarowa zostanie wyremontowany. Gmina pozyskała dofinansowanie na ten cel z budżetu województwa z programu Małopolskie OSP 2023.

Obiekt, w którym obok remizy znajduje się także Dom Kultury, wymaga interwencji ze względu na pogarszający się jego stan. W szczególności chodzi o modernizację dachu i rynien. Dach wymaga oczyszczenia i malowania, skorodowane rynny muszą być wymienione na nowe. Naprawiona zostanie także uszkodzona podbitka.

Szacunkowy koszt prac wynosi 60 tys. zł.